Leaving Cert Irish Mind Maps

Leaving Cert Irish Mind Maps 2017-07-02T06:51:45+00:00

General Phrasing

 • Sean Fhocail
 • Nathanna Cainte

Vocabulary Topics

 • The economic recession: An cúlú eacnamaiochta
 • The environment: An timpeallacht
 • The elderly: Seandaione
 • Young people: Daione óga
 • Road safety: Slas & sléacht ar na bóithre
 • Technology & the media: Na meáin chumarsáirde & tecneolaíocht
 • Homelessness and poverty: Easpa dídine agus bochtanas
 • The education system: An córas oideachais
 • The Irish language: An Ghaeilge
 • Modern Life: Saol an lae inniú
 • Sport: Spórt
 • Politics, peace and world events: Polaitíocht, síochaín agus cúrsaí domhanda

Studied Play

 • An Triail – Mairéad Ní Ghráda

Study 3 0f 4

 • Hurlamaboc – Eilis Ní Dhuibhne
 • Seal i Neipeal – Cathal Ó Searcaigh
 • An Gnáthrud – Déirdre Ní Ghrianna
 • Oisín i dTír na nÓg – Scéal Béaloidís

Study 2 of 3

 • Dís – Siobhán Ní Shúilleabháin
 • An Lasair Choille – Caitlín Maude
 • Cáca Milis – Brian Lynch

Mandatory Poetry Question

 • Géibheann – Caitlín Maude
 • Colscaradh – Pádraig Mac Suibhne
 • Mo Ghrá-sa (idir lúibiní) – Nuala Ní Dhómhnaill
 • An Spailpín Fánach – Anonymous
 • An tEarrach Thiar – Máirtin Ó Direáin

Choice Poetry Question

 • A Chlann – Máire Áine Nic Gearailt
 • Caioneadh Airt Uí Laoghaire – Eibhlín Dhubh Ní Chonaill
 • Fill Arís – Seán Ó Ríordáin
 • Colmáin – Cathal Ó Searcaigh
 • Éiceolaí – Biddy Jenkinson

 

Introduction

 • Beannú

Topics of Conversation

 • Mé féin agus mo theaghlach: Myself and my family
 • Do theach féin: Your house
 • An ceantar: The area
 • Scoil: School
 • Caitheamh aimsire: Hobbies
 • Laethanta saoire: Holidays
 • An Ghaelteacht: The Gaelteacht

Abstract Topics (Higher Level Only)

 • Saol an lae inniú: Modern life
 • An Ghaeilge: The Irish language
 • Gairmeacha beatha: Jobs

Sraith Pictiúr

 • 1 of 20 selected by examiner

Tenses

 • An Aimsir Chaite: Past Tense
 • An Aimsir Laithreach: Present Tense
 • An Aimsir Fháistineach: Future Tense
 • An Módh Coinníollach: Conditional Tense

Other Important Grammar

 • An Chopail: Is/Ba/Ní/Níorbh
 • Ma, Da, agus Mura: If/If not
 • An Aidiacht Shealbhach: Possessive adjectives
 • Séimhiú agus Urú: Additions
 • Na Réamhfhocail: Prepositions
 • An Chaint Indíreach: Indirect speech
 • Na hUimhreacha: Numbers
 • Céimeanna Comparáide na hAidiachta: Comparative
 • An t-Ainmfhocal: Nouns
 • An Tuiseal Ginideach: Gender agreements

Other Notes

 • Irregular Verb Summaries
 • Important Grammar Terms

Topic Vocabulary

Place Names

Questions


 

Download Sample MindMaps & Flash Cards